№ 20 (2017)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФІЦІЙНИХ ГІППОНІМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СКАКОВИХ КОНЕЙ PDF
Natalia Alekseeva
СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ПОВТОРУ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ МАРІЇ МАТІОС PDF
Natalia Berber
ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІА-СТРУКТУР ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ПРОПРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ PDF
Yevgeniya Bielitska
АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АРОМАТОНІМІЧНОГО СУБФРЕЙМА PDF
Ievgeniia Bila
ФУНКЦІЙНА ПАРАДИГМА АНТРОПОНІМІВ У ПОВІСТІ «МОРІТУРІ» І. БАГРЯНОГО PDF
Evelina Boyeva
СЛОВОТВІР АНГЛОМОВНИХ ВІРТУАЛМІФОНІМІВ PDF
Tatyana Varbanets
ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ЕРГОНІМІВ (на матеріалі української, англійської та російської мов) PDF
Yuliia Didur
РОЗПОДІЛ САЙТОНІМІВ-КОМПОЗИТІВ ЗА КОМПОНЕНТАМИ-КОНСТИТУЕНТАМИ PDF
Maksym Karpenko
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АНТРОПОНІМІЙНОГО СЕКТОРУ ПОЕТОНІМОСФЕРИ ЦИКЛУ РОМАНІВ С. МЕЙЕР «СУТІНКИ» PDF
Olena Karpenko, Lidia Golubenko
ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО ТА ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО PDF
Darya Kozlovska
ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ ТІНИ ГАЛЬЯНОВОЇ PDF
Tatiana Krupenova
ДЕАНТРОПОНІМНА АРХАЇЧНА ОЙКОНІМІЯ УКРАЇНИ: ВІДКОМПОЗИТИ. ІІ. PDF
Zorjana Kupchyns’ka
КОНЦЕПТ «СМЕРТЬ» У НОВЕЛАХ ГР.ТЮТЮННИКА PDF
Olesia Likhachevа
МІКРОТОПОНІМИ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ НА -ІВК(А) КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ. PDF
Oksana Mosur
ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ФУНКЦІЯ ТОПОНІМІВ У РЕКЛАМІ ЛІКІВ PDF
Svetlana Nasakina
МЕМИ ЯК ЧАСТИНА ОНІМНОГО ПРОСТОРУ PDF
Valeriia Neklesova
ПРОСТОРОВА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У «ПОВІСТІ ВРЕМЯНИХ ЛІТ» PDF
Alexandra Niemirovskaja
СЕМАНТИЧНІ ГЕШТАЛЬТИ АСОЦІАТИВНОГО ОНІМІЧНОГО ПОЛЯ КОСМОПОЕТОНІМІВ PDF
Olesia Polyanichko
ХРЕМАТОНІМИ ХХІ СТ.: ВЛАСНІ НАЗВИ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС PDF
Anna Tkachenko
ВІДОНІМНІ МІКРОТОПОНІМИ СЕЛИЩ ЩЕРБИНІВКА І ПЕТРІВКА МІСТА ТОРЕЦЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Liubomyr Sehin
ДИНАМІКА ЧАСТОТНОГО ДЕСЯТКА ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН УЖГОРОДА ВПРОДОВЖ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ivanna Sholia