Редакційний штат

Редакційна колегія

д-р філол. наук О. Ю. Карпенко (відп. редактор)
д-р філол. наук Т. Ю. Ковалевська (заст. відп. редактора)
д-р філол. наук В. Ю. Неклесова (відп. секретар)
канд. філол. наук Г. В. Ткаченко (відп. секретар)
д-р філол. наук Н. О. Бігунова
д-р філол. наук С. О. Вербич
д-р філол. наук О. А. Войцева
д-р пед. наук Н. Ю. Голубенко
д-р філол. наук Т. І. Домброван
д-р філол. наук І. М. Колегаєва
д-р філол. наук Н. С. Колесник
д-р філол. наук Н. В. Кондратенко
д-р філол. наук Т. М. Корольова
канд. філол. наук Т. І. Крупеньова
д-р філол. наук З. О. Купчинська
канд. філол. наук О.А.Лимаренко
д-р філол. наук Г. П. Лукаш
д-р філол. наук О. П. Матузкова
д-р філол. наук І. Б. Морозова
д-р філол. наук С. М. Пахомова
д-р філол. наук Н. В. Петлюченко
д-р філол. наук Є. М. Степанов
д-р філол. наук М. М. Торчинський
prof. Gabrielle Le Tallec-Lloret
prof. Gergana Petkova
prof. Мariana Parzulova