Про журнал

Збірник «Записки з ономастики», заснований у 1999 році, висвітлює питання теорії сучасної та історичної ономастики та розкриває джерельну базу досліджень загальної ономастики, зокрема літературної ономастики. В збірнику публікуються статті та примітки, які висвітлюють розвідки, що стосуються усіх галузей накового дослідження власних назв.

ISSN 2410-3373 (друкована версія)
DOI 
10.18524/2410-3373

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціїКВ № 8934 від 05.07.2004 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа із ідентифікатором R30-02635.

Періодичність виходу: один раз на рік (з 2007 р.)
Мови видання:
українська, англійська та інші офіційні мови ЄС
Засновник:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор:
О. Ю. Карпенко, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції:
Французький б-р, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
E-mail:
elena_karpenko@ukr.net

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master List; Google Академія; WorldCat;  Base-search