Контактна інформація

Поштова адреса

65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, каб.131, 132, кафедра граматики англійської мови
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Основна контактна особа

Олена Юріївна Карпенко
професор кафедри граматики
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Телефон: +38(048) 776-11-15
Email: elena_karpenko@ukr.net

Супровід та підтримка

Валерія Юріївна Неклесова
Email: neklesova.valerie@gmail.com