DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133853

ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО ТА ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО

Darya Kozlovska

Анотація


У статті проаналізовано різноманітні вияви текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко. Топопоетонімні одиниці постають складовими елементами поетонімосфери твору, створюючи його геопросторову домінанту, крім того, вони є стилістично маркованими, естетично навантаженими. Топопоетоніми слугують важливим компонентом структури ідіостилю письменниць, який характеризує життєпис персонажів, зокрема простір, у якому вони знаходяться. Проте ці види поетонімів можуть змінювати своє основне призначення, допомагаючи схарактеризувати персонажа, висвітлити риси його характеру, внутрішній стан тощо. Метою дослідження є аналіз виявів текстотвірної функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко, що передбачає розв’язання таких завдань: виділити топопоетоніми у текстах; скласифікувати їх за виявами текстотвірної функції; розкрити їхнє смислове навантаження. Об’єктом дослідження є топопоетонімія романів Ірен Роздобудько «Якби», «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» та Галини Вдовиченко «Пів’яблука», «Бора», а предметом – роль топопоетонімних одиниць у сюжеті твору. В роботі використано метод аналізу, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи. Серед топопоетонімів досліджуваних романів нами зафіксовано 143 онімні одиниці 15 розрядів. Зроблено висновки про те, що топопоетонімія дозволяє створити своєрідну художню систему, базуючись на якій авторки творять власну онімну географію. Топопоетоніми, що функціонують у текстах, реалізують свої прагматичні можливості, отримують різноманітне смислове навантаження.

Ключові слова


поетонім; топопоетонім; просторовий чинник; смислове навантаження; текстотвірна функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Vdovychenko G. K. Bora : [roman] / Vdovychenko G. K. — Kh. : Knyzhkovyj

Klub «Klub Simejnogo Dozvillya», 2011. — 240 s.

Vdovychenko G. K. Pivjabluka : [roman] / Vdovychenko G. K. — Kh. : Knyzhkovyj Klub «Klub Simejnogo Dozvillya», 2013. — 208 s.

Karpenko O. Y. Pro literaturnu onomastyku ta jiji funktsional’ne navantazhennya // Zapysky z onomastyky. — Odesa : Astroprynt, 2000. — Vyp. 4. — S. 68–74.

Rozdobud’ko I. V. Ja znaju, shcho ty znajesh, shcho ja znaju : [roman] /

Rozdobud’ko I. V. — K. : Nora-Druk, 2011. — 240 s.

Rozdobud’ko I. V. Jakby : [roman] / Rozdobud’ko I. V. — Kh. : Knyzhkovyj

Klub «Klub Simejnogo Dozvillya», 2014. — 256 s.

Torchyns’kyj M. M. Struktura onimnogo prostoru ukrajins’koji movy /

Torchyns’kyj M. M. — Khmel’nyts’kyj : Avist, 2008. — 550 s.

Shotova-Nikolenko G. V. Toponimy jak zasib tvorennya i zminy chasoprostory v hudozhn’omu tvori // Naukovi zapysky Ternopil’s’kogo natsional’nogo pedagogichnogo universytetu imeni Voodymyra Gnatyuka. Serija: Movoznavstvo. — Ternopil’ : TNPU im. V. Gnatyuka, 2017. — Vyp. 1 (27), 2017. — S. 331–334


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вдовиченко Г. К. Бора : [роман] / Г. К. Вдовиченко. — Х. : Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. — 240 с.

Вдовиченко Г. К . Пів’яблука : [роман] / Г. К . В довиченко. — Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. — 208 с.

Карпенко О. Ю. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження / О. Ю. Карпенко // Записки з ономастики. — Одеса : Астропринт, 2000. — Вип. 4. — С. 68–74.

Роздобудько І. В. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю : [роман] / І. В. Роздобудько. — К. : Нора-Друк, 2011. — 240 с.

Роздобудько І. В. Якби : [роман] / І. В. Роздобудько. — Х. : Книжковий
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 256 с.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови /
М. М. Торчинський. — Хмельницький : Авіст, 2008. — 550 с.

Шотова-Ніколенко Г. В. Топоніми як засіб творення і зміни часопростору в художньому творі / Г. В. Шотова-Ніколенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. — Вип.1 (27) 2017. — С. 331–334.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373