СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИЩ ОДЕЩИНИ, МОТИВОВАНИХ НАЗВОЮ ПРОФЕСІЙ

Автор(и)

  • Тетяна Крупеньова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8887-0163

DOI:

https://doi.org/10.18524/2410-3373.2022.25.275376

Ключові слова:

онім, антропонім, прізвище, професійна лексика, суфікс

Анотація

Вступ. У статті проаналізовано прізвища Одещини, які утворилися від назв професії. Здійснено тематична класифікація і виділено 18 груп. Розглянуто словотвірні особливості прізвищ Одеської області. Актуальність дослідження визначається: майже повною відсутністю у сучасній ономастиці регіональних досліджень онімів, утворених від назв професій; важливістю виявлення специфіки функціонування онімів, утворених від назв професій, Одещини та впливу на цю специфіку соціальних процесів; суспільно-практичною значущістю проблем номінації та зростання інтересу населення до питань ономастики.

Мета. Мета дослідження – виявлення структури, утворення та поширення онімів, мотивованих назвами професій та визначення соціокультурних складових антропонімів, співвідносних із професійною діяльністю. Предмет дослідження – структурні, семантичні та функціональні особливості онімів, мотивованих найменуваннями професій. Об’єкт дослідження – прізвища, утворені від найменувань професій.

Матеріали та методи. Основним методом при зборі та систематизації матеріалу використовувався дескриптивний метод. При зіставленні регіональних особливостей прізвищ, утворених від найменувань професій, широке застосування отримали порівняльно-зіставний та порівняльно-історичні методи. Матеріалом дослідження стали прізвища, які знаходяться у друкованих та електронних телефонних довідниках, актові книги відділів РАЦСу. Всього було проаналізовано – 1850 онімів.

Результати. У результаті розвідки були встановлені структурно-семантичні особливості прізвищ Одешини, які мотивовані назвою професій.

Висновки. Отже, проведений аналіз прізвищ Одещини, які утворилися від назв професії, засвідчує високий рівень актуальності апелятивної лексики у процесах їх творення, встановлює причини домінування певних тематичних груп прізвищ. Найчисельнішою є група прізвищ, утворених від назв ремісників, значно менше було утворено прізвищ назви за адміністративними посадами та титулами, від назв служителів церкви, військова справа, торгівля, харчова промисловість, освіта та мистецтво.   В результаті словотвірного аналізу було зазначено найбільшу кількість прізвищ із суфіксом –енк-, а найменшу із суфіксом –ець.

Посилання

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy (2005). [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv ; Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Etymologichnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy (1982–2003). [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka, Volumes I–VII. [in Ukrainian].

Redko, Yu. K. (1966). Suchasni ukrai’ns’ki prizvyshha [Modern Ukrainian surnames]. Kyiv: Nauk [in Ukrainian].

Torchynskyi, M. M. (2009). Struktura onimnogo prostoru ukrai’ns’koi’ movy. Funkcionuvannja vlasnyh nazv [The structure of the nominal space of the Ukrainian language. Functioning of proper names]. Khmelnytskyi: Avist [in Ukrainian].

Khudash, M. L., & Farion, I. D. (1998). Do pytannja genezy ukrai’ns’kogo antroponimnogo formanta –enko. Slov’jans’ka onomastyka. [On the question of the genesis of the Ukrainian anthroponymic formant -enko. Slavic onomastics]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Chuchka, P. P. (2005). Prizvyshha zakarpats’kyh ukrai’nciv: istoryko-etymologichnyj slovnyk. [Surnames of Transcarpathian Ukrainians: historical and etymological dictionary]. Lviv: World [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Номер

Розділ

Статті