СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНИХ ВІРТУАЛМІФОТОПОНІМІВ.

Автор(и)

  • Олена Юріївна Карпенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0001-5576-6781
  • Тетяна Вікторівна Варбанець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-4278-0442

DOI:

https://doi.org/10.18524/2410-3373.2020.23.219056

Ключові слова:

ономастика, комп’ютерна гра, ідеонім, віртуалміфотопонім, мотивація, функції

Анотація

Вступ. У пропонованому дослідженні охарактеризовано сучасні комп’ютерні ігри з лінгвістичного, а саме ономастичного, напряму, зокрема, вивчаються різні аспекти пропріальної лексики, а саме мотиваційні особливості через призму психоментальних операцій, які відбуваються при її утворенні, та їхня роль в електронному дискурсі комп’ютерних ігор, отже, дослідження належить до когнітивно-дискурсивної парадигми.

Метою дослідження є встановлення загальних тенденцій англомовної номінації об’єктів віртуальних світів комп’ютерних ігор. Об’єктом дослідження є англомовний онімний простір сучасних комп’ютерних ігор. Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості віртуалміфотопонімів в електронному дискурсі комп’ютерних ігор.

Матеріал та методи. Матеріалом дослідження послугували 300 віртуалміфонімів, дібрані методом суцільної вибірки з популярних англомовних ігор різних жанрів. Під час дослідження використовувалися методи, які є найбільш вживаними в сучасних ономастичних розвідках: загальнонаукові, як-от індукція та дедукція, аналіз та синтез, для створення дослідження, яке б відповідало стандартам світової науки; загальнолінгвістичні: описовий, таксонімічний та структурний, щоб класифікувати й впорядкувати матеріал; а також мотиваційний аналіз для реконструкції мотивів номінації онімів. Було також використано кількісний метод з метою узагальнення і квантифікації результатів дослідження.

Результати. Було схарактеризовано такий новітній напрям в ономастиці, як віртуалміфоніміка, і описано віртуалміфотопоніми в електронному дискурсі комп’ютерних ігор, а також окреслено функційні й мотиваційні особливості віртуалміфотопонімів.

Висновки. Було визначено, що до основних функцій віртуалміфотопонімів належать: розділення внутрішньоігрового досвіду гравця на сегменти для полегшення орієнтації в просторі й часі гри, а також полегшення комунікації між гравцями, символічна й стереотипізаційна, щоб підтримати атмосферу гри. Щодо мотиваційних особливостей віртуалміфотопонімів, домінують такі типи мотивації: змішаний (38%), зокрема, додавання пропозиційного компоненту до оніма з невідомою чи асоціативною мотивацією, та пропозиційний (31%), що слугують створенню самопояснювальних назв, та асоціативний (25%), який є вираженням креативної свободи розробників та іноді слугує виконанню символічної функції.

Посилання

Karpenko, M. Ju. (2017). Onimnyj prostir Internetu. [Animated space of the Internet]. Odesa: KP OMD [in Ukrainian].

Podol’skaja, N. V. (1978). Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii [Dictionary of Russian Onomastic Terminology]. Moskva: Nauka [in Russian].

Ensslin, A. (2012). The Language of Gaming. New York: Palgrave Macmillan.

Khan, T., Deepa, V. (2014). The Names of Virtual Communities: A Linguistic cum Socio-Onomastic Analysis. Global Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 3, Issue 9.

Kokkinakis, A. V., Lin, J. , Pavlas, D., Wade, A. R. (2016). What’s in a name? Ages and names predict the valence of social interactions in a massive online game. Computers in Human Behavior. Volume 55, Part B.

Kulueke, M. (2013). Role-playing and Onomastics: JRR Tolkien’s influence on the naming of fictional characters in role-playing games: an empirical study. Munich : GRIN Verlag.

Son, L. P. (2012). Virtual onomastics and non-verbal component of Internet communications. Scientific Newsletter of Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. Series “Modern Linguistic and Methodical-And-Didactic Researches”. № 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті