DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155194

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ОНОМАСТИЧНИХ ТА КОГНІТИВНИХ ТЕРМІНІВ

Anna Tkachenko

Анотація


В статті пропонується глосарій основних ономастичних та когнітивних термінів. Метою статті є дослідження проблеми систематизації і вдосконалення ономастичної та когнівтиної термінології. Об’єктом нашої розвідки є хрематономастика та когнітивна ономастика, предметом – термінологія в межах цих двох наук. Одним із невідкладних завдань сучасної хрематономастики вбачаємо необхідність упорядкування термінології. Актуальність дослідження хрематонімів полягає в недостатній вивченості ономастичної терміносистеми й нестачі відповідної термінологічної лексики, що зумовлює потребу вироблення та уніфікації загальних критеріїв для терміноформування.  Практична цінність роботи полягає в новому ракурсі дослідженні хрематономастичної  проблеми та вдосконаленні метамови в галузях ономастики і когнітивної ономастики.

Ключові слова


власна назва; ономастика; когнітивна ономастика; хрематономастика

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkachenko G. V. (2012) English Chrematonyms as Cognitive Lingvistic Phenomena: Thesis, Odesa, 236 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ткаченко Г. В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу: дис. … канд. філ. наук: 10.02.04 – германські мови /  Г. В. Ткаченко. – Одеса: 2012. – 236 с.

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373