DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155193

ФУНКЦІЇ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ КОСМОПОЕТОНІМІВ

Olesya Polyanichko

Анотація


У статті розглянуто функційне навантаження англомовних космопоетонімів у художньому мовленні. Метою дослідження є встановлення й аналіз функцій космопоетонімів англомовної науково-фантастичної прози. Об’єктом дослідження було обрано англомовні космопоетоніми, тобто власні назви на позначення природних космічних об’єктів, які було вжито в англомовній науково-фантастичній прозі, предметом – їхні функційні особливості. Матеріалом дослідження послугували космопоетоніми низки англомовних науково-фантастичних романів і оповідань загальною кількістю 835  одиниць. Висновки: Англомовні космопоетоніми виконують різноманітні функції в художньому мовленні, зокрема в науково-фантастичному тексті. Функцією власної назви є виконання своєї ролі, свого призначення в мовленні. Через свою основну властивість – ідентифікувати одиничні об’єкти – власні назви передусім виконують функцію диференціювальну, яку також термінують номінативною, називною, функцією індивідуалізації й ідентифікації. Це функція мовна, причому вона є облігаторною, тому притаманна всім без винятку пропріальним одиницям. Космопоетоніми виконують інформаційну функцію в науково-фантастичних текстах, передаючи інформацію про художній денотат і його назву, проте слід зауважити, що ця функція виконується нерозривно з постійно діючими у фоновому режимі пасивними функціями пізнавання певного фрагменту світу та акумулювання знань про нього. Характеризувальна функція передусім стосується власних назв персонажів – антропонімів й міфоперсонімів, однак вона є дотичною також і до космопоетонімів, які іноді характеризують описуваний позаземний світ, його властивості, його мешканців.  Космопоетоніми також виконують експресивну функцію, тобто функцію транспозиції денотативних та конотативних елементів значення, що виявляє аксіологічний потенціал космопоетоніма. Текстотвірна функція притаманна космопоетонімам як організаторам тексту, як засобам когезії, що виступають організувальною основа, навколо якої відбувається дія. Альєнативна функція є однією з основних для науково-фантастичних космопоетонімів, причому ступінь її актуалізації залежить від ступеня екзотичності космопоетоніма.


Ключові слова


космопоетонім, наукова-фантастика, функція, екзотичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorbach, O. S. (2017). Onomasticon of Ukrainian satirical-humorous texts of the end of the XX — the beginning of the XXI century, Degree Thesis, Vasyle Stefanyk Precarpathian National University.

Kalinkin, V. M. (1999). Poetics of Foreign Affairs. South-East, Donetsk.

Karpenko, O. Yu. (2007). Cognitive onomastics as a direction of knowledge of proper names, Degree Thesis, Odessa I. I. Mechnikov National University.

Karpenko, Yu. O. and Melnyk, M. R. (2004). Literary Onomastics by Lina

Kostenko. Astroprint, Odessa.

Podolskaya, N. V. (1988). Dictionary of Russian onomastic terminology. Science, Moscow.

Serebryakova, V. V. (2016). Conceptualization of the poetonosphere of the cycle of novels S. Meyer «Twilight». Degree Thesis, Odessa I. I. Mechnikov National University.

Superanskaya, A. V. (2007). General theory of the proper name. LKI, Moscov.

Shotova-Nikolenko, G. V. (2005). The onym space of novels by Yu. I. Yanovsky. Degree Thesis, Odessa I. I. Mechnikov National University.

Asimov, I. Foundation [Electronic resource]. — Available from: http: //www.

angelfire.com/ un/corosus/books/ Asimov _the_foundation. Pdf

Banks, I. M. Player of Games [Electronic resource]. — Available from: https://www.goodreads.com /.../18630. The_Player_of_Games

Carter, L. Imaginary Worlds: The Art of Fantasy [Electronic resource]. — Available from: https://www. goodreads. com/book/.../1348835. Imaginary_

Clement, H. Mission of Gravity. Fossil [Electronic resource]. — Available from: http: //www. amazon.com/Mission-Gravity-Hal-Clement/.

Forward, R. Dragon’s Egg [Electronic resource]. — Available from: https://

www. goodreads.com/ book/.../263466.Dragon_s_Egg

Kennedi, K. Epic World-Building: Names and Cultures in Dune [Electronic resource]. — Available from: /doi/abs/10

Kosyl, Cz. (1983). Forma i funkcja nazw własnych. Lublin.

Nicholaisen, W. F. H. Onomastic Onomastics Actes du XVIe Congrès international des sciences onomastiques: Québec, Université Laval, 16–22 août 1987 [Electronic resource]. — Available from: https: //www pageshttps: //books.google. com.ua/ books?id =psychoonomastics&source.

Reynolds, A. Revelation Space [Electronic resource]. — Available from: https://www.goodreads. com/book/.../89187.Revelation.

Silverberg, R. Majipoor Chronicles [Electronic resource]. — Available from:

https:// www.goodreads. com/.Majipoor _Chronicles


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбач О. С. Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис. … кандидата  філол. наук : 10.02.01 / Олена Сергіївна Горбач. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 243 с.

 Калинкин В. М. Поэтика онима : [монография] / В. М. Калинкин. – Донецк: Юго-Восток, 1999. – 408 с.

 Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : дис. … доктора філол. наук : 10.02.15 / Олена Юріївна Карпенко. – К., 2007. – 416 с.

 Карпенко Ю.О. Літературна ономастика Ліни Костенко: [монографія]  / Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. – Одеса: Астропринт, 2004. – 216 с.

 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская / [под ред. А. В. Суперанской]. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

 Серебрякова В. В. Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С. Мейер «Сутінки»: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Валерія Вадимівна Серебрякова. – Одеса, 2016. – 178 с.

 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / Александра Васильевна Суперанская. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – [изд. 2-е, испр.] – 368 с.

 Шотова-Ніколенко Г. В. Онімний простір романів Ю. І. Яновського: дис.... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Ганна Василівна Шотова-Ніколенко. – Одеса, 2005. – 210 с.

 Asimov I. Foundation [Electronic resource] / I. Asimov. – Available from:  http: //www.angelfire.com/ un/corosus/books/ Asimov _the_foundation. Pdf

 Banks I.M. Player of Games [Electronic resource] // I.M. Banks. – Available from:  https://www.goodreads.com /.../18630. The_Player_of_Games

 Carter L. Imaginary Worlds: The Art of Fantasy [Electronic resource] /L.Carter. – Available from: https://www. goodreads. com/book/ .../1348835. Imaginary_

 Clement H.  Mission of Gravity. Fossil [Electronic resource] / H. Clement. – Available from: http: //www.amazon.com/Mission-Gravity-Hal-Clement/.

 Forward R.   Dragon's Egg [Electronic resource] / R. Forward.   –   Available from:  https://www. goodreads.com/ book/.../263466.Dragon_s_Egg

Kennedi K. Epic World-Building: Names and Cultures in Dune [Electronic resource] / K. Kennedi. – Available from:  www.tandfonline. com /doi/abs/10

Kosyl Cz. Forma i funkcja nazw własnych/ Cz. Kosyl. – Lublin, 1983. – 148 s.

 Nicholaisen W.F.H. Onomastic Onomastics Actes du XVIe Congrès international des sciences onomastiques: Québec, Université Laval, 16-22 août 1987 [Electronic resource] / W.F.H. Nicholaisen. – Available from: https: //www pageshttps: //books. google. com.ua/ books?id =psychoonomastics&source

 Reynolds A. Revelation Space [Electronic resource] / A. Reynolds. –   Available from: https://www.goodreads. com/book/ .../89187.Revelation.

 Silverberg R. Majipoor Chronicles [Electronic resource] /  R.Silverberg. –   Available from: https:// www.goodreads. com/.Majipoor _Chronicles

ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373