DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155189

РОЛЬ ЗООПОЕТОНІМІВ У РОМАНАХ ЛЮКО ДАШВАР І ЛАРИСИ ДЕНИСЕНКО

Darya Kozlovska

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціонування зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко. Зоопоетоніми, що функціонують у текстах, реалізують свої виражальні можливості, отримуючи різноманітне смислове навантаження. Метою дослідження є аналіз ролі зоопоетонімів у романах Люко Дашвар і Лариси Денисенко, що передбачає розв’язання таких наукових завдань: виокремити зоопоетоніми з текстів; скласифікувати їх за мотиваційним стимулом іменування; розкрити їхнє смислове навантаження. Об’єктом дослідження є зоопоетонімія романів Люко Дашвар «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все» і Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці», «Сарабанда банди Сари», а предметом – роль зоопоетонімних одиниць у сюжеті твору. В розвідці використано метод аналізу, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи. Серед зоопоетонімів досліджуваних романів нами зафіксовано 50 одиниць 5 груп, описано їхні структурні, семантичні та стилістичні особливості. В результаті дослідження встановлено, що у творі ім’я тварини, крім виконування функцій ознайомлення з нею читача, окреслення зооперсонажа й участі у творенні образу, виступає засобом художнього втілення авторського світогляду та реалізації ономатворчого потенціалу письменниць. Зроблено висновки про те, що вибір імені для зооперсонажа переважно детермінований елементами тематики роману та специфікою сюжету.

Ключові слова


вітопоетонімія; поетонім; зоопоетонім; зооперсонаж; мотиваційний стимул іменування; смислове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorbach, O. S. (2015). Use of Zoopoetonyms for Creating a Satirical Effect.

Lingvostylistychni studiji, Vol. 2, pp. 24–29.

Denisenko, L. V. (2011). Coffee Flavor of Cinnamon : a novel. K., Nora-Druk.

Denisenko, L. V. (2008) Saraband of Sarah’s Gang : a novel. K., Nora-Druk.

Lyuko Dashvar (2010). To Have Everything : a novel. Kh., Knyzhkovyj Klub

«Klub Simejnogo Dozvillya».

Lyuko Dashvar (2010). Milk with Blood : a novel. Kh., Knyzhkovyj Klub «Klub Simejnogo Dozvillya».

Lyuko Dashvar (2010). Village Isn’t People : a novel. Kh., Knyzhkovyj Klub

«Klub Simejnogo Dozvillya».

Minina, O. V. (2013). The structural and semantic potential of zoopoetonyms in Ken Follett’s work «The World Without End». Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, № 14 (273), Ch. ІІІ, pp. 74–79.

Ukrainian Language Dictionary, Vol. 2 (1971). — K. : Naukova Dumka.

Torchyns’kyj, M. M. (2008). The Structure of the Onymic Space of the Ukrainian Language : a monography. Khmel’nyts’kyj, Avist.

Shebeshtyan, Ya. M. (2009). Zoonym as a Component of the Architectonics of Art Text. Studia Slovakistica. Onomastics. Antroponimics, Vol. 9, pp. 337–345.

Shebeshtyan, Ya. M. (2008). Modern Ukrainian Literary-art Zoonimy: Functions, Composition and Structure, Degree Thesis, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Горбач О. С. Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту / Горбач О. С. // Лінгвостилістичні студії. – 2015. – Вип. 2. – С. 24 – 29.
 2. Денисенко Л. В. Кавовий присмак кориці : [роман] / Денисенко Л. В. – К. : Нора-Друк, 2011. – 240 с.
 3. Денисенко Л. В. Сарабанда банди Сари : [роман] / Денисенко Л. В. – К. : Нора-Друк, 2008. – 240 с.
 4. Люко Дашвар. Мати все : [роман] / Люко Дашвар. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 333 с.
 5. Люко Дашвар. Молоко з кров’ю : [роман] / Люко Дашвар. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 268 с.
 6. Люко Дашвар. Село не люди : [роман] / Люко Дашвар. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 270 с.
 7. Мініна О. В. Структурно-семантичний потенціал зоопоетонімів у творі Кена Фоллетта «Світ без кінця» / Мініна О. В. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 14 (273), ч. ІІІ. – С. 74 – 79.
 8. Словник української мови: в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2. – 1971. – С. 119.
 9. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови / Торчинський М. М. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 550 с.
 10. Шебештян Я. М. Зоонім як компонент архітектоніки художнього тексту / Шебештян Я. М. // Studia Slovakistica. Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. статей [відп. ред. Пахомова С. М., Джоґаник Я.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 9. – С. 337 – 345.
 11. Шебештян Я. М. Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Шебештян Я. М. – Чернівці, 2008. – 20 с.
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373