DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155188

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІВ РОМАНУ Є.ПОЛОЖІЯ «ІЛОВАЙСЬК»

Tatiana Krupenova

Анотація


У статті проаналізовано антропонімікон роману Є.Положія «Іловайськ», присвячений подіям, що відбулися в серпні-вересні 2014 року під час українсько-російської війни на сході України.  З’ясовано структуру антропонімів, окреслено фак­тори, що відігравали роль у виборі імен персонажів. Актуальність нашого дослідження зумовлена посиленою увагою сучасного мовознавства до проблем ономапоетики, а також перспективами досліджень сучасних творів, присвяченим подіям найновішої історії України. Мета статті  – здійснити комплексний аналіз антропонімів, що функціонують у романі Є. Положія «Іловайськ». Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: зафіксувати у романі усі антропоніми; описати функціональні особливості антропонімів у зв’язку з лексико-семантичними, граматичними чинниками текстових структур. Об’єктом дослідження є ономастикон роману Євгена Положія «Іловайськ». Предмет дослідження – антропоніми  роману Є. Положія «Іловайськ». Мета й матеріал роботи зумовили використання таких методів дослідження: метод системного аналізу уможливив дослідження й групування релевантного теоретичного матеріалу щодо основних засад літературно-художньої ономастики, функціонування й експресивного навантаження власних назв; застосування описового (дескриптивного) методу дозволило виявити, систематизувати й проаналізувати власні назви роману. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що основну частину іменувань дійових осіб, які виконують номінативну функцію, складають імена та прізвища, а також численні позивні. У романі представлені й характеристичні антропоніми, які здатні вказувати на національну чи регіональну належність денотата, на його соціальний статус, сімейний стан, вік, увиразнювати певні риси його характеру чи зовнішності, виражати емоційне ставлення до пойменованого персонажа, а також беруть участь у творенні часово-просторового фону твору.


Ключові слова


власна назва, ономастикон, антропонім, позивні, прізвище

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, O. V. (2015). The name as an element of the communicative act.

Zapysky z onomastyky [Notes on Onmastics], Vol. 18, pp. 6–16.

Gnatyuk, O. It’s like in the fighters: running around the street, and everything is exploding behind — the Donbass fighter on Ilovaysk [Electronic resource] Access mode: https://www.radiosvoboda.org/a /27199539.html

Dzira, Ya. I. (2010). Onomastics [Electronic resource] Encyklopedija istorii’

Ukrai’ny [Encyclopedia of Ukrainian History], Vol.7, Kiev, Scientific thought,

p. Access mode: http://www.history. org.ua/?termin =Onomastyka

Polozhii, E. V. (2015). Ilovaysk: stories about real people. Kharkiv, Folio. 378 p.

In the battles for Ilovaysk killed Cherkasy with a call «Smile» [Electronic

resource]. Access mode: http: // ck.ridna.ua /2014/ 08/19/u-boyah-za-ilovajsk-zahynuv-cherkaschanyn-z-pozyvnym-ulyibka/

Khomchak Ruslan Borisovich [Electronic resource]. Access mode: https://

uk.wikipedia.org/wiki/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Антонюк О. В. Прiзвисько як елемент комунiкативного акту /
    О. В. Антонюк // Записки з ономастики. – 2015. – Вип. 18. – С. 6–16.
  2. Гнатюк О. Це як у бойовиках: біжиш по вулиці, а позаду все вибухає – боєць «Донбасу» про Іловайськ [Електронний ресурс] / О. Гнатюк. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a /27199539.html
  3. Дзира Я. І. Ономастика [Електронний ресурс] / Я. І. Дзира // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О. – К.: Наукова думка, 2010. – 728 с. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Onomastyka
  4. Положій Є. В. Іловайськ: розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій. – Харків: Фоліо, 2015. – 378 с.
  5. У боях за Іловайськ загинув черкащанин з позивним «Улыбка» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ck.ridna.ua/2014/08/19/
    u-boyah-za-ilovajsk-zahynuv-cherkaschanyn-z-pozyvnym-ulyibka/
  6. Хомчак Руслан Борисович [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Хомчак_Руслан_Борисович
ISSN: 2410-3373
DOI: 10.18524/2410-3373