Про журнал

«Записки з ономастики» є науковим філологічним журналом. Сфера наукової проблематики, що її охоплює журнал, представлена питаннями сучасної та історичної ономастики.

До публікації запрошуються статті та примітки, які висвітлюють розвідки у теоретичній та практичній галузях ономастики та суміжних науках. Приймаються ономатистичні розвідки, що стосуються усіх галузей накового дослідження власних назв.

Рік заснування: 1999.

Галузь і проблематика: висвітлення питань теорії та розкриття джерельної бази українських досліджень загальної ономастики, зокрема літературної ономастики.

ISSN 2410-3373 (друкована версія)

DOI 10.18524/2410-3373

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 8934 від 05.07.2004 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік (з 2007 р.).

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Головний редактор: О. Ю. Карпенко, д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бульвар 24/26, м. Одеса, 65058, Україна.

Електронна адресаelena_karpenko@ukr.net

Сайт видання: http://zzo.onu.edu.ua/

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master List; Google Академія; WorldCat;  Base-search

Поточний номер

№ 25 (2022)
Опубліковано: 2023-05-23
Переглянути всі випуски