Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Записки з ономастики» є науковим філологічним журналом.

Сфера наукової проблематики, що її охоплює журнал, представлена питаннями сучасної та історичної ономастики. До публікації запрошуються статті та примітки, які висвітлюють розвідки у теоретичній та
практичній галузях ономастики та суміжних науках.

До публікацій приймаються всі розвідки, що стосуються усіх галузей накового дослідження власних назв.

Журнал видається з 1999 року, раз на рік.

«Записки з ономастики» представлено на сайтах наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського, наукової бібліотеки Одеського національно університету ім.І.І. Мечникова.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

При розгляді статті використовується система двостороннього "сліпого" рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один  одного). Редакція "Записок з ономастики" надсилає дослідження на розгляд незалежному експертові з ономастики та на підставі його рішення виконує відповідні дії: приймає статтю  до друку, рекомендує внести поправки у статтю, відмовляє в публікації статті.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.